Γυμνάσιο
Αγίου Στεφάνου
 
     
   
 
Δραστηριότητες 2005-2006
Δραστηριότητες 2004-2005
Δραστηριότητες 2003-2004
Δραστηριότητες 2002-2003
Δραστηριότητες 2001-2002
Ποίηση - Λογοτεχνία

 

Αγωγή Υγείας

Συνεχίζουμε και φέτος την ενασχόλησή μας με πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. Ομάδα μαθητών της ΓΆ Γυμνασίου εργάστηκε πάνω στο θέμα «Ελιά και Έλληνας». Τα παιδιά μέσα από την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν πόσο στενή είναι η σχέση του Έλληνα με το ιερό αυτό φυτό και ακόμα σε πόσους τομείς της καθημερινής, θρησκευτικής, ιστορικής αλλά και πολιτιστικής ζωής τον έχει επηρεάσει και εμπνεύσει. Τελικό προϊόν της εργασίας τους αποτελεί φυλλάδιο και αντίστοιχο CD που θα υποβληθούν στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.