Γυμνάσιο
Αγίου Στεφάνου
 
     
   
 
Δραστηριότητες 2005-2006
Δραστηριότητες 2004-2005
Δραστηριότητες 2003-2004
Δραστηριότητες 2002-2003
Δραστηριότητες 2001-2002
Ποίηση - Λογοτεχνία

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ

Οι επιδράσεις του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία.

Τα παιδιά ανέπτυξαν κατά τμήματα τις παρακάτω θεματικές ενότητες: