Γυμνάσιο
Αγίου Στεφάνου
 
     
   
 
Δραστηριότητες 2005-2006
Δραστηριότητες 2004-2005
Δραστηριότητες 2003-2004
Δραστηριότητες 2002-2003
Δραστηριότητες 2001-2002
Ποίηση - Λογοτεχνία

 

Εργαστήριο Τεχνολογίας

Το μάθημα της Τεχνολογίας διδάσκεται στην Α΄, Β΄ και Γ' Γυμνασίου και έχει σκοπό να φέρει τους μαθητές σε μια πρώτη επαφή με τον ευρύτερο χώρο της τεχνολογίας ώστε να κατανοήσουν την έννοια και τη σημασία της σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Για τα σκοπό αυτό οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ατομικά και ομαδικά έργα, ομοιώματα δηλαδή κάποιων τεχνολογικών αντικειμένων όπως εργαλεία, μηχανές, ηλεκτρικά κυκλώματα, ενεργειακά συστήματα, μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας, καθώς και μικρογραφίες πραγματικών βιομηχανιών, βιοτεχνιών και υπηρεσιών (μακέτες).

Για τις κατασκευές απαιτείται γνώση και εφαρμογή μαθηματικής κλίμακας, επιλογή υλικών και εργαλείων και βιβλιογραφία για τις γραπτές εργασίες. Το εργαστήριο Τεχνολογίας διαθέτει ειδική βιβλιοθήκη για τις ανάγκες του μαθήματος.

Οι μαθητές μέσα από τη διαδικασία του μαθήματος αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες παράλληλα με την αναζήτηση της επιστημονικής γνώσης. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους γίνεται έκθεση των έργων των μαθητών.