Γυμνάσιο
Αγίου Στεφάνου
 
     
   
 
Δραστηριότητες 2005-2006
Δραστηριότητες 2004-2005
Δραστηριότητες 2003-2004
Δραστηριότητες 2002-2003
Δραστηριότητες 2001-2002
Ποίηση - Λογοτεχνία

 

Μαθήματα

Το σχολείο λειτουργεί σε πενθήμερη βάση, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 8.15 – 2.10 μμ.
Συστεγάζεται με το Λύκειο Αγίου Στεφάνου. Οι ώρες διδασκαλίας κατά τάξη και ανά μάθημα κατά το σχ. έτος 2015-2016 είναι οι εξής:
Μάθημα Α Β Γ
Θρησκευτικά 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 5 5 5
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4 4 4
Ιστορία 2 2 2
Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή - - 2
Α' Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2 2 2
Β' Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 2 2
Μαθηματικά 4 4 4
Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Τεχνολογία 1 1 1
Γεωγραφία 2 2 -
Βιολογία 2 1 1
Φυσική Αγωγή 2 2 2
Καλλιτεχνικά - Μουσική 2 2 2
Οικιακή Οικονομία 2 2 -
Πληροφορική 1 1 1
Βιωματικές Εργασίες 1 1 1

Από τις Ξένες Γλώσσες που διδάσκονται στο Γυμνάσιο, η μεν Αγγλική διδάσκεται υποχρεωτικά σε όλους τους μαθητές κατά επίπεδα και προαιρετικά μία από τη Γαλλική ή τη Γερμανική.