Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων.

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017ι Διδάσκοντες Εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου, θα δεχθούν σε ακρόαση τους γονείς και κηδεμόνες και θα τους ενημερώσουν για την πρόοδο των μαθητών, κατά τις ώρες 12.00 – 14.00.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Αγ. Στεφάνου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητριών και μαθητών του σχολείου μας, ότι θα μπορούν να επικοινωνούν με τους καθηγητές, καθημερινά κατά τα διαλείμματα των μαθημάτων μόνο αν είναι ανάγκη.

Οι καθηγητές θα δέχονται τους γονείς την 1η Πέμπτη κάθε μήνα σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

 

1η ώρα (08.15- 09.00) κος.Μπενέκος, κα.Σέμπρου

 

2η ώρα (09.00-09.45) κα.Σταυροπούλου, κα.Λουκά

 

3η ώρα (09.55-10.40) κα.Βελέντζα, κα.Χρυσοφάκη, κα.Λεοντάρη, κος.Κόλλιας , κα.Γιαννέλου, κος.Βιδάλης, κα.Ρουμελιώτου

 

4η ώρα (10.50-11.35) κος.Αγγελόπουλος , κος.Ακογιούνογλου, κος.Δάρμος, κα.Κριεμάδη, κος.Φιλιππέτης, κα.Πανουσοπούλου

 

5η ώρα (11.45-12.30) κα.Τσιροπούλου, κος.Αντωνίου, κα.Κουβέλη, κος.Μυταλούλης

 

6η ώρα (12.35-13.20) κα.Δαδιώτου

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αγαπητοί γονείς το πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων ενδέχεται να αλλάξει λόγω προσέλευσης νέων καθηγητών. Ημέρα ενημέρωσης όμως θα παραμείνει η πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα.

Πρόσθετες πληροφορίες