Ένα διαφορετικό μάθημα γυμναστικής από την Καθηγήτρια Χρυσοφάκη Άννα

Ενα διαφορετικό μάθημα γυμναστικής αλλάζοντας παραμέτρους όπως αυτό της μπάλας ή του φίλε. Τα παιδιά μαθαίνουν πως διαφοροποιείται εντελώς ενα άθλημα, όπως το καθιστό βόλεϋ και έδωσε την δυνατότητα στους μαθητές μας να δουν πως παίζεται από μη αρτιμελή άτομα.

Πρόσθετες πληροφορίες