Απολογισμός Περιβαλλοντικού Προγράμματος 2011

Γυμνάσιο Αγ. Στεφάνου

ΣΩΤΗΡΟΣ 1, 14565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τηλέφωνο: 210 8140190

Fαχ: 210 6219757

Email: mail@gym-ag-stefan.att.sch.gr

 

Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων 2010-2011

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

«ΒΑΣΙΚΟΙ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ».

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δάρμος Κωνσταντίνος ΠΕ04

Συμμετέχουσα Καθηγήτρια: Λαγουδάκη Αμαλία ΠΕ 14.04

Διατέθηκαν 2 ώρες για το πρόγραμμα

Συμμετέχοντες μαθητές: 18

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Βαρδαλάς Γιώργος               Δημητρίου Εύη

Ιωακειμίδου Κωνσταντίνα           Περιαλή Μάγδα

Κατσιούρης Ηλίας                 Κοροβέση Μυρτώ

Μιχαλοπούλου Σοφία           Παπακυριάκου Μελίνα

Ραγκαβής Δημήτρης                 Τσιώλη Κατερίνα

Σκούρτη Άντζελα                   Σταυρουλάκη Μερίνη

Τσέα Θάλεια                         Τομόρι Ράτζι

Φλούδα Ζέτα                       Χριστοδούλου Χρυσούλα

Χαιντάρι Ιωάννα                  Τέτοβα Πατρίτσια

Διάρκεια προγράμματος: 5 μήνες

Αρχικά συγκροτήθηκε η περιβαλλοντική ομάδα. Στη συνέχεια έγινε η γνωριμία της ομάδας. Με ερωτηματολόγια διερευνήθηκαν τόσο οι γνώσεις όσο και οι στάσεις και οι συμπεριφορές των παιδιών σχετικά με το θέμα του προγράμματος καθώς και τα ιδιαίτερα ταλέντα και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Οργανώθηκαν ομάδες εργασίας αποτελούμενες από 4-5 μαθητές με κοινά ενδιαφέροντα. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν πάνω σε θέματα περιβαλλοντικά και έγινε αξιολόγηση των στάσεων και των συμπεριφορών τους με κριτήριο τη συμβολή τους στην εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος περιγράφηκαν οι βιογεωχημικοί κύκλοι του άνθρακα, και του αζώτου. Εκτενής αναφορά έγινε και στον κύκλο του νερού. Έγινε προσπάθεια εμπέδωσης των βασικών σημείων των βιογεωχημικών κύκλων με διάφορες δραστηριότητες αρκετές από αυτές πειραματικές καθώς και μέσα από παιχνίδια ρόλων. Μετά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων από τις διάφορες ομάδες ακολουθούσε αλληλοενημέρωση και αξιολόγηση.

Έγινε αναλυτική περιγραφή των κυριότερων σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η όξινη βροχή και η σύνδεσή τους με τους βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Οι μαθητές μετά την υλοποίηση του προγράμματος θα είναι ικανοί να:

  1. Περιγράφουν τις βασικές διεργασίες των κύκλων
  2. Συσχετίζουν διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες (βιομηχανικές, αγροτικές, αστικές)με την διατάραξη των βιογεωχημικών κύκλων.
  3. Συνδέουν περιβαλλοντικά προβλήματα όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή, το φωτοχημικό νέφος και ο ευτροφισμός με τις διαταράξεις των βιογεωχημικών κύκλων.
  4. ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.
  5. αποκτήσουν θετική στάση απέναντι σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος
  6. υιοθετήσουν συνήθειες φιλικές για το περιβάλλον στην καθημερινότητά τους
  7. προβληματιστούν για τα προβλήματα που δημιουργεί η ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον
  8. εξασκηθούν στην διεξαγωγή απλών πειραμάτων στο εργαστήριο και να κάνουν τις απαραίτητες αναλογίες
  9. συνεργάζονται μεταξύ τους σε ομάδες για την διερεύνηση κάποιουπροβλήματος .

Μια από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος ήταν η δημιουργία της Περιβαλλοντικής Γωνιάς αποτελούμενη από δύο αφίσες. Στην πρώτη αναφέρονταν τα αέρια τα οποία ευθύνονται για την ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η δεύτερη αφίσα είχε θέμα «Καλλιτεχνικές δημιουργίες για το περιβάλλον» και δημιουργήθηκε από γελοιογραφίες που αναζήτησαν και βρήκαν οι μαθητές σχετικές με τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Για την τελική παρουσίαση του προγράμματος τα παιδιά έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό παραμύθι σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου το οποίο επένδυσαν μουσικά με τραγούδια περιβαλλοντικού περιεχομένου

Κατά την διάρκεια του προγράμματος η περιβαλλοντική ομάδα επισκέφθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης όπου παρακολούθησε την ενότητα με θέμα την ενέργεια.

Επίσης πραγματοποιήθηκε μια επίσκεψη στο Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας όπου κατεβήκαμε σε μία στοά του ορυχείου σε βάθος 200 μέτρων μέσα στη γη.

Στην υλοποίηση του προγράμματος σημαντική ήταν η συμβολή της καθηγήτριας κ. Σοφίας Κουταλίδη.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ                                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κ. Δάρμος                                                                                           Δ. Ζυγούρης

Πρόσθετες πληροφορίες