Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας1

Το σχολείο υλοποίησε και ολοκλήρωσε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. Ομάδα μαθητών της Γ? Γυμνασίου εργάστηκε πάνω στο θέμα «Ελιά και Έλληνας». Τα παιδιά μέσα από την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν πόσο στενή είναι η σχέση του Έλληνα με το ιερό αυτό φυτό και ακόμα σε πόσους τομείς της καθημερινής, θρησκευτικής, ιστορικής αλλά και πολιτιστικής ζωής τον έχει επηρεάσει και εμπνεύσει. Τελικό προϊόν της εργασίας τους αποτελεί φυλλάδιο και αντίστοιχο CD που θα υποβληθούν στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.

Πρόσθετες πληροφορίες