Διεύθυνση

Διευθύντρια:Δαδιώτου Αναστασία ΠΕ03 Μαθηματικός

            Υποδιευθυντής:  Μπενέκος Γεώργιος ΠΕ01 & ΠΕ02 Θεολόγος- Ιστορικός

 

Πρόσθετες πληροφορίες