Εκπαιδευτικοί

Προσωπικό Εκπαιδευτικών Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου

 

Δαδιώτου Αναστασία ΠΕ03 Μαθηματικός, Διευθύντρια

Μπενέκος Γεώργιος ΠΕ01 & ΠΕ02 Θεολόγος- Ιστορικός, Υποδιευθυντής

 

Τσιροπούλου- Κουνελάκη Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος

 

Κόλλιας Πέτρος ΠΕ02 Φιλόλογος

 

Λεοντάρη Κωνσταντία ΠΕ02 Φιλόλογος

 

Αγγελόπουλος Δημήτριος ΠΕ02 Φιλόλογος

 

Σταυροπούλου Σταυρούλα ΠΕ02 Φιλόλογος

 

Λουκά Αμαλία ΠΕ02 Φιλόλογος

 

Φιλιππέτης Κων/νος ΠΕ03 Μαθηματικός,

 

Πανουσοπούλου Αγγελική ΠΕ03 Μαθηματικός,

 

Δάρμος Κων/νος ΠΕ04 Χημικός

 

Ακογιούνογλου Αγάπιος ΠΕ04 Χημικός

 

Κριεμάδη Ελένη ΠΕ04 Βιολόγος

 

Μυταλούλης Κων/νος ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

 

Γιαννέλου Αγγελική ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

 

Τρατσέλα Μαρία ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

 

Σέμπρου Κασσιανή ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας

 

Κουβέλη Σπυριδούλα ΠΕ08 Καλλιτεχνικός

 

Χρυσοφάκη Άννα ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

 

Βελέντζα Ευτυχία ΠΕ 14 Γεωπόνος- Τεχνολόγος

 

Ρουμελιώτου Μαρία ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας

 

Αντωνίου Δημήτριος ΠΕ16 Μουσικός

 

Βιδάλης Σπυρίδων ΠΕ86 Πληροφορικός

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες