Ωράριο Μαθημάτων

imagesclock

ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1η ώρα 08.15  -  09.00

2η ώρα 09.00  -  09.45

3η ώρα 09.55  -  10.40

4η ώρα 10.50  -  11.35

5η ώρα 11.45  -  12.30

6η ώρα 12.35  -  13.20

7η ώρα 13.20  -  14.00

Πρόσθετες πληροφορίες