Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής στο Λύκειο

Αγαπητοί γονείς της Γ΄Γυμνασίου σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής σε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ για τα παιδιά σας, μέσω της εφαρμογής e-effrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr   

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαϊου και ώρα 10:00 εως τη 17η Ιουνίου και ώρα 00:00.

Για την είσοδο στην εφαρμογή είναι απαραίτητοι οι κωδικοί " taxis " του γονέα ή του κηδεμόνα που έχει καταχωρηστεί στο πληροφοριακό σύστημα my school. Σε περίπτωση γονέων /κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο taxis με λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει να ενημερωθεί η Διεύθυνση του σχολείου ώστε να διορθωθούν στο my school και να συμφωνούν με αυτά που υπάρχουν στο taxis διαφορετικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η εγγραφή.

Οι αιτούντες γονείς και κηδεμόνες που δεν διαθέτουν κωδικούς  taxis οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν. 

Από την Διεύθυνση

 

Πρόσθετες πληροφορίες