Παραμένουν κλειστα τα σχολεα στο Δήμο Διονύσου

Τα σχολεία του Δήμου Διονύσου θα παραμείνουν κλειστά και στις 10-1-19

Η Διευθύντρια

Αναστασία Δαδιώτου