Κλειστα τα σχολεα στο Δήμο Διονύσου

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στο Δήμο Διονύσου με απόφαση Δημάρχου, στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2019 εξ αιτίας  των καιρικών συνθηκών 

Η Διευθύντρια 

Αναστασία Δαδιώτου