Ενημερωτική συνάντηση γονέων και κηδεμόνων Α' τετραμήνου από τους διδάσκοντες

Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:50, οι διδάσκοντες καθηγητές θα ενημερώσουν στο σχολείο τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου για την πρόοδο και  την φοίτησή  τους.

Την ημέρα εκείνη το ωρολόγιο θα διαφοροποιηθεί και οι μαθητές θα σχολάσουν στις 11:35.

Οι καθηγητές που  δέχονται τους γονείς τη Τρίτη θα δεχτούν τους γονείς στις 4-12-18 σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.

Από την Διεύθυνση 

 

Πρόσθετες πληροφορίες