Υπεύθυνη δήλωση για ενισχυτική διδασκαλία

Σας παραθέτουμε σε ηλεκτρονική μορφή την υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στην ενισχυτική διδασκαλία που προσφέρονται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δ/θμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-19» (MIS 5031889) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»

Υπεύθυνη δήλωση για ενισχυτική διδασκαλία 2018-2019