Ενισχυτική Διδασκαλία

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι η Ενισχυτική  Διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί και φέτος. Οι γονείς πρέπει να  υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου μέχρι και την Πέμπτη 1-11-18.

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες