Έκδοση αποτελεσμάτων και Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την 45/12-6-2018 Πράξη του Συλλόγου Καθηγητών του Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου, άπαντες οι μαθητές της Α’ και Β’ Γυμνασίου προάγονται.

Από τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, 2 μαθητές παραπέμπονται στο μάθημα της Φυσικής

Τα αποτελέσματα (με τα ονόματα) έχουν ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, οι οποίοι παραπέμπονται στο μάθημα της Φυσικής, πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν την Υποστηρικτική Διδασκαλία,

 

την Πέμπτη 14/6/2018 και ώρες 8.15 έως 10.45

 

και την Δευτέρα 18/6/2018 και ώρες 8.15 έως 9.45.

 

Εκ της Διευθύνσεως

 

Πρόσθετες πληροφορίες