ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα ή για πρόγραμμα για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ, για τους/τις μαθητές/τριες της Β΄ Τάξης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόγραμμα προετοιμασίας για

α) την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα ή για πρόγραμμα για

β) την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ, 

για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β' Τάξης.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος : 22 Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Σχολείο.

*Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος, επί 3 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Αφορά όλους τους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ' Τάξη το σχολικό έτος 2018-2019

 

Πρόσθετες πληροφορίες