Αποτελέσματα φοίτησης μαθητών

Σύμφωνα με την Πράξη 43/31-5-2018 του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών του Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου, όλοι οι μαθητές της Α’, της Β’ Γυμνασίου και της Γ’ Γυμνασίου γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2018 , διότι έχουν επαρκή φοίτηση.

Εκ της Διευθύνσεως

Πρόσθετες πληροφορίες