Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2018

luck

Ώρα έναρξης για την Α' και Β' τάξη : 08.15

Ώρα έναρξης για την Γ' τάξη : 10.15

πρόγραμμα εξετάσεων

Πρόσθετες πληροφορίες