Ενημέρωση 2 προς γονείς

Αγαπητοί γονείς,

Οι καθηγητές, από την 1η Νοεμβρίου που θα υπάρχει το τελικό πρόγραμμα, θα δέχονται τους γονείς και κηδεμόνες σε ακρόαση και θα ενημερώνουν για την φοίτηση και την επίδοση των μαθητών τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα σας αποσταλεί.

Παρακαλούμε να ζητήσετε από τους μαθητές το πρόγραμμα επικοινωνίας γονέων και καθηγητών.

Μαρία Τσιροπούλου

Πρόσθετες πληροφορίες