Ενημέρωση 1 προς γονείς

Αγαπητοί γονείς,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το διδακτικό έτος 2019-2020, οι απουσίες που δικαιούνται να κάνουν οι μαθητές είναι συνολικά μέχρι 114. Δεν χωρίζονται οι απουσίες σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες και γι᾽ αυτό εκτός από ιδιαίτερες περιπτώσεις (όπως π.χ. χρόνιων παθήσεων), δεν χρειάζονται δικαιολογητικό γιατρού.

Μαρία Τσιροπούλου

Πρόσθετες πληροφορίες