Ενημέρωση γονέων για το σχολ. έτος 2018-19

Η ενημέρωση των γονέων από τους καθηγητές θα πραγματοποιείται την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα από τους καθηγητές 

 

Πρόσθετες πληροφορίες