Το e-twinning είναι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων, που βοηθά εκπαιδευτικούς και μαθητές από όλη την Ευρώπη να έρθουν σε επαφή και να μοιραστούν εμπειρίες, απόψεις αλλά και κοινά οράματα. Το γυμνάσιό μας, ένα από τα πρώτα που ενεπλάκη σ ?αυτή τη διαδικασία, συνεχίζει να επωφελείται των ευκαιριών που μια τέτοια διοργάνωση του παρέχει.

Η πρώτη μας συνεργασία έγινε με τη Λιθουανία, με θέμα «η καθημερινή ζωή των εφήβων». Ακολούθησε συνεργασία με 2 σχολεία της Πολωνίας, Στο πλαίσιο αυτό έγιναν ανταλλαγές ερωτηματολογίων, και βγήκαν χρήσιμα στατιστικά συμπεράσματα. Λίγο αργότερα προστέθηκε στην παρέα μας ένα σχολείο της Τσεχίας, με το οποίο έγινε ανταλλαγή video πάνω στο ίδιο θέμα. Ακόμα προωθήθηκε σχετικό υλικό στη Δανία, όπου γίνεται μια πανευρωπαϊκή παρουσίαση, με θέμα «A day in my country». Κατά το δεύτερο τετράμηνο αυτής της χρονιάς υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία πρόγραμμα συνεργασίας με ομάδα χωρών (Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία, Πορτογαλία) και με θέμα «Διατροφικές συνήθειες των εφήβων» Ήδη όμως έχουμε κλείσει και μια άλλη συνεργασία με την Πορτογαλία.

Το σχολείο μας συνεργάζεται με άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα Ε-twinning.

Υλοποιούνται οι παρακάτω συνεργασίες:

  • Στην αρχή του σχολικού έτους ομάδα μαθητών της πρώτης τάξης συνεργάστηκε για τη συγγραφή τμήματος ενός διηγήματος, που γράφεται διαδοχικά από μαθητές διαφόρων χωρών. Συντονίστρια χώρα είναι η Δανία.
  • Μια δεύτερη συνεργασία υλοποιείται και με την Πορτογαλία και με τίτλο «Διαφορετικές χώρες, διαφορετικές συνήθειες, διαφορετικά σχολεία;»
  • Το σχολείο μας επίσης συμμετέχει σε μια πανευρωπαϊκή συνεργασία με θέμα «Λίγες λέξεις κάνουν τα παιδιά της Ευρώπης φίλους» Συντονίστριες χώρες η Πορτογαλία και η Πολωνία.

Τα οφέλη και από αυτές τις συνεργασίες είναι πολλαπλά. Ωστόσο μας δυσκολεύει πολύ τόσο το ανεπαρκές εργαστήριο πληροφορικής όσο και η αδυναμία ταχείας πρόσβασης στο Internet. Ας ελπίσουμε σε ένα καλύτερο εξοπλισμό για το μέλλον.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2009-10 -ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ε-TWINNINNG

Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2009-2010 υλοποιήθηκαν δυο συνεργασίες. Η πρώτη γίνεται με συμμετοχή της κ. Κρητικού στο Blog http://www.magiceuropeanshores.com/ με τη συμμετοχή σχολείων από τη Γαλλία, Ιταλία (2), Ρουμανία, Ισπανία, Λεττονία και Ελλάδα (2) και με θέμα ? Let us share the magic of European Shores?. Εκεί προβάλλεται το νησί της Λέσβου και έχουν δημοσιευθεί εργασίες των μαθητών: Δημητρίου Εύης, Κοκκινογένη Χρήστου και Καλογερά Στέλιου.


Σχετικοί σύνδεσμοι

The Intercultural Fairytale

Πρόσθετες πληροφορίες