Ενημέρωση γονέων

Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 θα μπορούν να ενημερωθούν  οι γονείς για τα παιδιά τους από τους διδάσκοντες καθηγητές από 9:00-13:30

Επίσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από τους καθηγητές και στις 10-10-18 ημέρα Τετάρτη από 9:30-13:30

Από τη Διεύθυνση

Πρόσθετες πληροφορίες