Χορήγηση προσωποποιημένων καρτών του ΟΑΣΑ σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης του «Ο.Α.Σ.Α Α.Ε.» με την Περιφέρεια, μπορούν οι μαθητές/τριες που δικαιούνται, να πάρουν τις προσωποποιημένες κάρτες ελεύθερης μετακίνησης του Ο.Α.Σ.Α. για τη δωρεάν μετάβασή τους από τη κατοικία τους στο σχολείο και αντίστροφα κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων.

Παρακαλούμε μελετήστε τα σχετικά έντυπα που υπάρχουν στους παραπάνω συνδέσμους και εφόσον δικαιούστε κάρτα ελευθέρας μετακίνησης επικοινωνήστε με το σχολείο. 

Διαβιβαστικό

Φ.Ε.Κ.

Σύμβαση Περιφέρειας.

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες