Επικοινωνία με την ψυχολόγο του σχολείου

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας θα λειτουργήσει ο θεσμός της Ε.Δ.Υ. (Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης) που απαρτίζεται από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Στόχος της Ε.Δ.Υ. είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη μαθητών και γονέων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα παρεβρίσκεται στο σχολείο κάθε Παρασκευή. 

Οι γονείς που επιθυμούν είτε οι ίδιοι είτε τα παιδιά τους, ατομικές συναντήσεις με την ψυχολόγο ή την κοινωνική λειτουργό θα πρέπει να συμπληρώσουν τα συννημένα έγγραφα. Τα έγγραφα μπορούν να τα αποστείλλουν υπογεγγραμμένα στο σχολείο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή ίδιοι οι μαθητές να τα  προσκομίσουν στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.

Αίτημα επικοινωνίας

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσθετες πληροφορίες