Ενισχυτική διδασκαλία 2021-2022

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι στο ΦΕΚ 4710 Β΄/12-10-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 126316/Δ2/6-10-2019 Υ.Α. με “Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022” σύμφωνα με την οποία  για το σχολικό έτος 2021-2022 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

Μαθηματικά,

Φυσική,

Χημεία και

Αγγλικά

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος και με βάση τις διατάξεις της ανωτέρω Υ.Α. παρακαλούμε όσους γονείς ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν την Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα βρούνε στο κάτω μέρος, ώστε αφού γίνει καταγραφή, να γίνει και η σχετική εισήγηση από τον Σύλλογο των Διδασκόντων του Σχολείου.

ΦΕΚ Β 4710 - 2021 - Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση- σχολικό έτος 2021-2022.pdf

Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης μαθημάτων 2021-22.doc