Ευχαριστίες στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την ενεργή συμμετοχή και συμπαράσταση στο έργο του σχολείου μας με στόχο πάντα την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.

Οι καθηγητές και η Διεύθυνση

Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου

 

Πρόσθετες πληροφορίες