Επίδοση ετήσιων ελέγχων

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι οι ετήσιοι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών θα δοθούν στους γονείς και κηδεμόνες την Πέμπτη 13-6-2019 στις 12:00. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι είναι απαραίτητη η επανεγγραφή των μαθητών για την επόμενη χρονιά αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Από την Διεύθυνση

Πρόσθετες πληροφορίες