Ζητούμενα για Εκδοση απολυτηρίου

Οι μαθητές της Γ΄τάξης οφείλουν να προσκομίσουν μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας (έγχρωμη ή μαυρόασπρη) για την έκδοση του απολυτηρίου τους μέχρι την Τρίτη 4-6-19.

Οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν το πρωτότυπο μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασής τους  μέχρι την Τρίτη 4-6-19

Από την Διεύθυνση

Πρόσθετες πληροφορίες